Engagemangsbesked

Engagemangsbesked

Engagemangsbeskedet är ett utökat årsbesked som även tar upp alla borgensförbindelser, krediter, panter, garantier, särskilda villkor m.m. som man har med sin bank. Både revisorer och redovisningskonsulter efterfrågar detta för att kunna stämma av sammanställningen mot bolagets årsredovisningen (fullständig kontroll).

No Comments

Post A Comment