Tjänster

Upptäck vårt utbud av redovisningstjänster

Valet är ditt – Redovisning online eller traditionell pappershantering.

Bokföring & tekniska lösningar

Hos OD Redovisning vill vi erbjuda dig som kund en trygghet när du söker hjälp med din bokföring, och för att göra detta så jobbar vi i enlighet med Rex, Svensk Standard för redovisningsuppdrag som utvecklats av branschorganisationen Srf konsulterna. Vi bistår till hjälp med allt som har att göra med bokföring, moms, skatter, löner, kontrolluppgifter, rapporter, blanketter m.m. Vi vill att du som kund ska känna dig trygg och använda oss som ett naturligt bollplank i viktiga frågor. 

Vi arbetar idag med många olika systemlösningar men rekommenderar våra kunder att arbeta digitalt med oss via ekonomisystem som Fortnox, Visma eEkonomi eller Björn Lundén. Allt görs direkt i mobilen eller via datorn och sparas uppe i molnet. Med andra ord får ni full tillgång till ert material både digitalt och i original som ska sparas i 3 år.

Bokslut

Vi hjälper företag att avsluta den löpande bokföringen med ett årsbokslut. Aktiebolag och Ekonomiska föreningar ska alltid upprätta en årsredovisning enligt Årsredovisningslagen och regelverken K2 eller K3, och har ditt företag krav på revisor så hjälper vi till att sköta kommunikationen med revisorn för att underlätta för dig som kund. Enskild firma och Ideella föreningar ska som huvudregel upprätta ett förenklat årsbokslut enligt regelverket K1. Handelsbolag upprättar årsbokslut enligt regelverken K2 eller K3 med särskild tillämpning.

Det man även får tänka på är att ett bokslutsarbete är så mycket mer än ett par blanketter och det krävs god kompetens för att kunna göra rätt avdrag, bokslutsdispositioner, periodiseringar, skatteplanering m.m. Därav är det viktigt att ha en bra relation till sin redovisningskonsult så att man har möjligheten att bolla dessa frågeställningar som i vissa fall kan vara komplicerade.

Rådgivning

Vi är en fullservicebyrå och erbjuder andra tjänster inom företagsrådgivning. Kanske behöver du hjälp med en aktie- eller inkråmsöverlåtelse, start av nytt aktiebolag, extra vinstutdelning, styrelse- eller revisorsförändring? Oavsett orsak så tveka inte att ställa din fråga till oss och ta hjälp av vår kunskap, erfarenhet och kontaktnät. Vi värdesätter våra kundrelationer och för oss är det viktigt att ge våra kunder kvalificerad rådgivning och snabb återkoppling när frågan väl dyker upp.

Det är enkelt att byta byrå!

Vi hjälper dig och ditt företag med hela överlämningen från nuvarande redovisningsbyrå helt kostnadsfritt.

Uppdragsavtal

Börja med att granska avtalet med din nuvarande redovisningsbyrå för att förstå eventuella uppsägningstider.

Överlämning

Kontakta oss så kan vi gemensamt gå igenom den dokumentation som behövs och planera ett datum för överlämning från nuvarande redovisningsbyrå.

Ekonomisystem

Vi hjälper dig att välja ekonomisystem som passar din verksamhet och har du egna önskemål så går det också bra, vi håller det enkelt.
Behöver du hjälp? Inga problem!